Samarbeidspartnere

Animalske produksjoner – her 

Bente Børsum – her

Prins te Paard – her 

ÅKA produksjoner – her

 

 

 

Frilans teaterprodusent