Anne Mali

Animalske produsjoner er i full gang med sitt neste prosjekt: DET SKYGGEFULLE. Prosjektet er støttet av spenn.no.
Dette er et interaktivt skyggeteater- og natur-filosofisk prosjekt utviklet i samarbeid med kunst-formidler ved Museet for samtidskunst: Guri Guri Henriksen.

Tema:
Utrydningstruede arter i nærmiljøet og liv som kaster skygger.

Vi ønsker å invitere barn inn som dialogpartnere i spennet mellom kunst, natur og vitenskap.

Sammen med LYTT og AV DYR ER DU KOMMET vil dette være innlegg i debatten om vår klode. Ingen fasitsvar, men «forestillinger» med åpne løsninger for de unge.