Første norske film på urdu

Torsdag 11. juni var jeg så heldig å få være med på urpremieren på Toni Usman sin film – SARD.  Den ble åpnet av stortingsrepresentant Hadia Tajik.

Dette er en novellefilm på 21 minutter og den første «spillefilm» som er laget i Norge på urdu. Heldigvis var den tekstet til norsk.

Uhyre spennende. Dette er en historie fritt etter Thanda Gosht skrevet av Saadat Hassan Manto. En forfatter Toni setter veldig stor pris på.

Spør etter den på kinoen.

Sard

Rami og Yuli

Animalske produksjoner er denne uken i Volda på Seanse.

Sammen med dramatikeren Kristofer Blindheim Grønskag  står regissør Anne Mali Sæther og de to figurspillerne/performanerne Thomas Hildebrand og Annika Udo foran en spennende uke.
LYKKE TIL!

Senere skal det være prøver i Trondheim i høst og  nypremiere i uke 42. (oktober)

OM FORESTILLINGEN

Forestillingen tar utgangspunkt i William Shakespeares Romeo og Julie, samt en av vår tids største og  lengst pågående konflikter i  Midt-Østen.  Med dette som utgangspunkt ønsker vi å belyse hva som kan skje når en konflikt skapt og  utøvet av voksne både preger og går utover  uskyldige barns muligheter til egen livsutfoldelse. Forestillingen benytter Romeo og Julie som tematisk utgangspunkt, men belyser samtidig at problemstillingen ikke bare tilhører fortiden eller fiksjonen til. Publikum vil kunne assosiere til polariseringen mellom vesten og den muslimske del av verden og til konflikter i vårt land av kulturelle eller religiøse årsaker.
Forestillingen kan også leses på et mikronivå: – til fiendskap i skilsmisser eller naboskap som foreldre overfører til sine barn.

Vi gleder oss til å få en forestilling som passer for barn 10 – 13 år i Animalske produksjoner.